پاسخ به: بهترین چمن مصنوعی چه مشخصاتی دارد؟

خانه انجمن ها لوازم منزل بهترین چمن مصنوعی چه مشخصاتی دارد؟ پاسخ به: بهترین چمن مصنوعی چه مشخصاتی دارد؟

#1676
Avataratlas
مشارکت کننده
  • موضوع: 12
  • پست: 47

به غیر از تفاوت ابعاد که بدان اشاره شد، از نظر ساختاری چمن مصنوعی فوتسال با چمن مصنوعی فوتبال چندان تفاوت قابل توجهی ندارند. فقط اصلی ترین تفاوت آنها در نوع زیر سازی زمین است. زیر سازی یکی از مسائلی ست که در این دو نوع ورزش با یکدیگر تفاوت فراوانی دارد.

زیر سازی زمین های فوتسال به روش زیر سازی سخت شامل آسفالت و بتن یا موزاییک می باشد. در صورتی که زمین های فوتبال در ابعاد بزرگتر پنج تا هفت هزار متری می باشند که در هنگام بارندگی های شدید باعث جمع شدن آب در زمین و تشکیل تله های آبی می شوند و باید زهکشی مناسب جهت عبور آب در زمین انجام شود. بنابراین در اجرای پروژه های چمن مصنوعی فوتبالی از روش زیر سازی (un bound) استفاده می گردد.

رفتن به نوار ابزار